Ứng dụng nhìn xuyên quần áo cho điện thoại

Ứng dụng nhìn xuyên quần áo cho điện thoải sử dụng chính chiếc camera của bạn để tiến hành loại bỏ các lớp quànáo bên ngoài, bạnbạn có thể biết chắc chắn bên trong cơ thể của người kia.

 

Ứng dụng thực tế này có một công thức chưa hoàn chĩnh và muốn cải thiện hơn để có thể làm mất các mô hình quần áo mùa đông chính xác hơn, thực tế hơn, cho phép ta xem những gì đang ẩn dưới những trang phục mùa đông cồng kềnh. Nó sử dụng camera trên smartphone của bạn và tăng cường đánh lừa thực tế cho bạn có tầm nhìn X-Ray khi bạn quét qua cơ thể của nam và nữ.

 

 

Ứng dụng nhìn xuyên quần áo cho điện thoại
Home » Ứng dụng nhìn xuyên quần áo cho điện thoại

ỨNG DỤNG MỚI CẬP NHẬT